انجمن مدیریت ایران، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، انجمن مدیریت ایران، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار ایران معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment