دکتر احمد شعبانی فرد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر احمد شعبانی فرد، رئیس مرکز ICHES استرالیا، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment