دکتر الهام عرب، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر الهام عرب، دکترای مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و مشاور فروش و بازاریابی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment