دکتر حسین راغفر، با عنوان «موانع توسعه فضای کسب و کار در ایران و راه حل های آن» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، با عنوان «موانع توسعه فضای کسب و کار در ایران و راه حل های آن» در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار سخنرانی خواهد کرد.