دکتر علیرضا فضل زاده، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر علیرضا فضل زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment