دکتر علی اصغری صارم، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر علی اصغری صارم، عضو هیأت علمی دانشگاه بو علی سینا، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment