دکتر محمدمهدی اشرفیان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمد مهدی اشرفیان، مدرس پژوهشگاه نیرو و موسسه آموزش عالی ایرانیان، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment