دکتر معصومه غمخواری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر معصومه غمخواری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment