دکتر کیا گلسرخی، با عنوان «تفکر سیستمی در کسب و کار مدل اقتصاد آبی و 100 میلیون فرصت شغلی در 10 سال» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر کیا گلسرخی، استاد دانشگاه پچ مجارستان، با عنوان «تفکر سیستمی در کسب و کار مدل اقتصاد آبی و 100 میلیون فرصت شغلی در 10 سال» (Systemic thinking in blue economy model business and 100 million jobs in 10 years) در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار سخنرانی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment