وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد