پروفسور حسین وظیفه دوست، با عنوان «کاربرد عدد فی در بازاریابی» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پروفسور حسین وظیفه دوست، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات، با عنوان «کاربرد عدد فی در بازاریابی» در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، سخنرانی خواهد کرد.