پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO استاد دانشگاه Sapeinza ایتالیا با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار سخنرانی خواهد کرد.